Energiacímke

Az energiacímke-szabályozás

Az első energiacímke-keretirányelvet 1992-ben fogadták el az Unióban, s a hűtőgépek voltak azok a készülékek, melyekre legelőször megszületett az energiacímke-rendelet. A régi szabályozás helyett a 2010/30/EU új keretirányelv hozott újat, s 2011-től folyamatosan megújultak a korábbi, egyes termékekre vonatkozó címkék.

Most újabb változások előtt állunk, ugyanis hamarosan ismét megújulnak a 2010 óta a boltokban látható címkék.

Megújul az energiacímke!

2021. március 1-től megújul az egyes nagyháztartási gépeken látható színes tájékoztató címke, az energiacímke. A változásra azért van szükség, mert a gyártói fejlesztéseknek és a jogszabályi előírásoknak köszönhetően a jelenleg érvényben levő energiaosztályokat a készülékek „kinőtték”: hiába van a címkén a pirostól (legkevésbé energiahatékony) a sötétzöldig (leghatákonyabb) több energiaosztály is, szinte az összes készülék a felső 2-3 osztályba tartozik, vagyis a A+, A++ és az A+++ osztályokba. Így viszont egyre kevésbé tölti be azt a szerepet, melyre hivatott: ti. hogy segítsen a fogyasztóknak különbséget tenni a piacon kapható készülékek között.

Facebook: Miért kell új címke?

Az energiacímke a fogyasztói tájékoztatáson túl a gyártói fejlesztések és az energiatakarékosság motorja is: az Unió az új szabályozástól 2030-ig évi 38TWh energiamegtakarítást vár. Ez az évi megtakarítás épp Magyarország éves energiafogyasztásával egyenlő.

A szabályozás szigorodik: az uniós keretrendelet (az Európai Parlament és Tanács 2017/1369 rendelete) és az ennek alapján elfogadott, egyes készülékekre vonatkozó rendeletek (ld. az oldal alján) határozzák meg a jövőbeni szabályokat.

Milyen készülékeken láthatjuk először az új címkéket?

Az új szabályozás keretében első lépésként a következő készülékek és eszközök energiacímkéi újulnak meg:

  • hűtők és fagyasztók (beleértve a borhűtőket is),
  • mosógépek és a mosó-szárító gépek,
  • mosogatógépek,
  • televíziók, monitorok és egyéb elektronikus kijelzők, valamint
  • izzók (2021. szeptember 1-től).

Mikortól láthatjuk az új címkéket?

A szabályozás 2021. március 1-től lép hatályba (az izzók esetében szeptember 1-től találkozhatunk az új címkékkel), de az új címkékkel már korábban, idén novembertől találkozhatunk, ha új készüléket vásárolunk. Az új készülék dobozában ugyanis már 2020. november 1-től megtalálhatjuk a jelenleg irányadó címke mellett az új címkét is.

Felkészülési időszak: 2020. november 1. – 2021. február 28. … és ami utána jön

Ez az időszak egy négyhónapos felkészülési időszak volt. Ebben az időszakban tehát, ha új készüléket vásároltunk, lehet, hogy két címkét is találtunk a dobozban. És az biztos, hogy a két címke eltérő energiaosztályt mutatott: a jelenlegi címke A+++ osztálya mellett lehet, hogy az új címkén csak C, D vagy akár E osztály fog szerepelni.

2021. március 1-jétől már csak az új címkét találjuk majd a készülékek dobozában. Ez alól két kivétel lehetséges:

  1. Ha a négyhónapos felkészülési időszak alatt két címke került a dobozba, de az nem került eladásra 2021. február 28-ig, ezt követően is benne lesz a két címke a dobozban. Fontos tudni, hogy 2021. március 1-jétől az új címke az irányadó!
  2. Egyes készülékek, amelyekre az új energiacímke-szabványok nem alkalmazhatók, 2021. november végéig árusíthatók a régi címkével. Erről itt olvashatnak részletesen.

Nagyon fontos tudnunk, hogy a készülékek nem lettek rosszabbak, kevésbé hatékonyak, csak a szabályozás szigorodott, ezért változik az energiaosztály!

Nézzük meg kicsit részletesebben, mit kell tudnunk az új, szigorúbb szabályokról és az új címkékről.

Az A a legjobb?

Az új címke legfontosabb változása, hogy a legmagasabb energiaosztály az A osztály lesz, vagyis megszűnnek a +-os energiaosztályok. Felmerülhet a kérdés, vajon akkor az a készülék, amely eddig A+++ osztályú készülék volt, most A osztályú lesz? A válasz nem ilyen egyszerű. Ha például a mosogatógépeket nézzük, akkor ma az a mosogatógép kaphat A+++ energiaosztályú minősítést, amelyiknek az ún. összesített energiaindexe (EEI-értéke) kisebb mint 50. Egy ma A+++ energiaosztályú mosógép az új szabályozás szerint azonban lehet akár D, akár C, akár B osztályú is, annak függvényében, hogy mekkora az EEI-értéke. A jogszabály ugyanis az alábbiak szerint határozza meg az új energiaosztályokat a mosogatógépek esetében:

A – EEI < 32

B – 32 ≤ EEI < 38

C – 38 ≤ EEI < 44

D – 44 ≤ EEI < 50

E – 50 ≤ EEI < 56 (ez a jelenlegi A++ osztály)

F – 56 ≤ EEI < 62 (ez nagyjából a jelenlegi A+ osztály, amely a jelenleg forgalomba hozható legkevésbé hatékony osztályú gépeket adja)

G – 62 < EEI

Így a mostani A+++ osztályú mosogatógépek – tényleges fogyasztásuktól függően B, C vagy D osztályba kerülnek majd, a jelenlegi A++ gépek E osztályba, az A+ készülékek pedig az F osztályba.

A mosógépeknél ilyen összehasonlítást nem is lehet tenni, mert az EEI számítása jelentősen eltér a két szabályozás alapján (megjegyzendő egyébként, hogy a mosogatógépeknél sem teljesen azonos a számítás, de az eredmények tekintetében nagyjából összehasonlíthatók a kategóriák). A lényeg minden készülék esetén ugyanaz: a jelenleg mindössze három osztályt kitöltő gépeket (mosógépeket, mosogatógépeket, hűtőket, fagyasztókat) a jövőben 6 osztályba osztják be.

Akár az is lehetséges, hogy egy készülék, amely ma A+++ energiaosztályú, a jövőben E osztályú besorolást kap! De – mint fentebb is jeleztük – ez csak a szabályozás szigorodása miatt van!

Nem kell tehát megijedni, a készülékek nem lesznek rosszabbak! Sőt, mint láttuk, épp, hogy a fejlesztések és a készülékek hatékonyságának növekedése miatt van szükség az új szabályozásra, az alaposabb differenciálásra, annak érdekében, hogy mi, vásárlók, könnyebben különbséget tudjunk tenni a boltban kapható egyes készülékek között.

Ami még fontos, hogy a jogalkotó ezúttal előrelátó volt: nem szeretne megint pár év múlva változtatni a szabályozáson. Ezért úgy döntött, hogy az új címke legjobb osztályát, vagyis az A osztályt úgy határozza meg, hogy az lehetőség szerint üres maradjon a címke bevezetésekor. (Az olyan készüléktípusoknál, melyeknél gyors fejlődés várható a jövőben, akár a felső két osztály is üresen hagyható kezdetben, így rendelkezik a keretrendelet.)

Ha a jövőben tovább javul a készülékek hatékonysága, és megjelennek a piacon a jelenlegi legjobb gépeknél is hatékonyabb, takarékosabb gépek, nem kell a címkét azonnal módosítani: a jövő takarékos készülékeire vár a kezdetben üresen hagyott A (vagy az A és a B) osztály!

Miben változik még a címke?

Néhány további változást is megfigyelhetünk majd az új címkéken. Nézzük, melyek ezek a változások!

A QR-kód

Az új címkéken látható lesz egy QR-kód, melyet a mobiltelefonunkkal be tudunk olvasni. Ezáltal eljuthatunk az EPREL-adatbázisba. A gyártóknak már 2020 eleje óta minden készülék műszaki információit fel kell tölteni egy, az Unió által központilag létrehozott és működtetett adatbázisba: ez az EPREL-adatbázis (EPREL=European Product Database for Energy Labelling). A QR-kód elvezet bennünket a készülék adatlapjához, melyből az energiacímkén található információkon túl további hasznos adatokat tudhatunk meg.

Facebook: QR-kód és egyéb újdonságok!

Zajszint-osztályok

Eddig a zajszint dB értéke került feltüntetésre a készüléken, a jövőben azonban az új címke zajszint-osztályokat is tartalmazni fog. Az energiaosztályhoz hasonlóan a zajszint-osztályok is A-tól G-ig terjedő skálán kerülnek majd feltüntetésre, ezzel segítve a készülékek könnyebb összehasonlíthatóságát.

Az energiafogyasztási adat

Míg a hűtőknél továbbra is az éves fogyasztási érték kerül feltüntetésre, a mosógépek, mosó-szárítók és mosogatógépek esetében a 100 ciklusra vonatkozó érték jelenik meg a jövőben a címkén. Ami a tévéket, kijelzőket és izzókat illeti, ezen eszközök esetében pedig 1000 óra használatra vetített fogyasztásról kapunk tájékoztatást. Ez a fontos adat (az energiafogyasztás) minden címkén középen kap helyet a jövőben.

Egyéb, készülékspecifikus változások

A mosógépek, mosó-szárító gépek és a mosogatógépek esetében a címkén látható adatok az eco-program adatai lesznek. Újdonságként az az információ is a címkére kerül, hogy mennyi ideig fut az eco-program az adott gépen. A mosó-szárító gépek esetében a bal oldalon a teljes mosási és szárítási programra vonatkozó információkat láthatjuk, míg a jobb oldalon csak a mosási program adatai kerülnek feltüntetésre.

A hűtők és fagyasztók új címkéje

Facebook: Ismerkedés a hűtők, a fagyasztók és a borhűtők új címkéjével!

A borhűtők új címkéje

Facebook: Ismerkedés a hűtők, a fagyasztók és a borhűtők új címkéjével!

A mosogatógépek új címkéje

Facebook: Ismerkedés a mosogatógépek új címkéjével!

A mosógépek új címkéje

Facebook: Ismerkedés a mosógépek új címkéjével!

A mosó-szárító gépek új címkéje

Facebook: Ismerkedés a mosó-szárító gépek új címkéjével!

Mi lesz a többi készülékkel?

A többi készülék energiacímkéje is megújul majd, csak későbbi időpontokban. Az APPLiA Magyarország Egyesülés honlapján és facebook-oldalán minden újdonságról időben tájékozódhat!

Az alábbi képre kattintva megnézhetik az APPLiA-suli kapcsolódó kisfilmjeit:

Hasznos linkek:

Az APPLiA Europe tájékoztató honlapja: https://www.thenewenergylabel.eu

Ismerkedjen az új címkékkel a LABEL2020 honlapján: https://www.label2020.eu/the-new-label/product-groups/

Ismerkedjen az új szabályozással a BELT-projekt honlapján: https://www.belt-project.eu/

Az EU Bizottság honlapja az EPREL adatbázisról: https://ec.europa.eu/info/energy-climate-change-environment/standards-tools-and-labels/products-labelling-rules-and-requirements/energy-label-and-ecodesign/product-database_en

Az EU Bizottság honlapja az energiacímkéről: https://europa.eu/youreurope/business/product-requirements/labels-markings/energy-labels/index_en.htm

Az EU Bizottság energiacímke-generátor honlapja: https://ec.europa.eu/energy/topics/energy-efficiency/energy-label-and-ecodesign/energy-label-generator_en

A hűtőkre és fagyasztókra vonatkozó energiacímke-szabályozás: https://ec.europa.eu/info/energy-climate-change-environment/standards-tools-and-labels/products-labelling-rules-and-requirements/energy-label-and-ecodesign/energy-efficient-products/fridges-and-freezers_en

A mosógépekre és a mosó-szárító gépekre vonatkozó energiacímke-szabályozás: https://ec.europa.eu/info/energy-climate-change-environment/standards-tools-and-labels/products-labelling-rules-and-requirements/energy-label-and-ecodesign/energy-efficient-products/washing-machines_en

A mosogatógépekre vonatkozó energiacímke-szabályozás: https://ec.europa.eu/info/energy-climate-change-environment/standards-tools-and-labels/products-labelling-rules-and-requirements/energy-label-and-ecodesign/energy-efficient-products/dishwashers_en

A tévékre vonatkozó energiacímke-szabályozás: https://ec.europa.eu/info/energy-climate-change-environment/standards-tools-and-labels/products-labelling-rules-and-requirements/energy-label-and-ecodesign/energy-efficient-products/televisions_en

 

Vonatkozó jogszabályok:

Az EU 2017/1369 rendelete (energiacímke-keretrendelet): https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1369&from=hu

Az EU 2019/2016 rendelete (a hűtőkre és fagyasztókra vonatkozó rendelet): https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R2016&from=EN

Az EU 2019/2014 rendelete (a mosógépekre és mosó-szárító gépekre vonatkozó rendelet): https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R2014&from=EN

Az EU 2019/2017 rendelete (a mosogatógépekre vonatkozó rendelet): https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R2017&from=EN

Az EU 2019/2013 rendelete (a tévékre vonatkozó rendelet): https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R2013&from=EN