Ecodesign

Ecodesign (ekodizájn), azaz minimum környezetbarát tervezési követelmények

A XXI. század elején az Európai Bizottság azt állapította meg, hogy az energiafogyasztó készülékek használata során keletkező környezetterhelés mértéke 80%-ban a terméktervezés során dől el: a terméktervezési fázis tehát a leginkább felelős azért, hogy mennyit fogyaszt például egy mosógép vagy egy hűtő. Ezért a Bizottság minimum környezetbarát tervezési követelményeket, azaz ecodesign-szabályokat állapított meg, melyeket a gyártóknak kötelező betartaniuk.

Az Unióban először 2005-ben határozta meg a Bizottság az ecodesign-szabályozás kereteit a 2005/32/EK irányelvben. Ezt a szabályozást 2009-ben felülvizsgálták, s új jogszabály, a 2009/125/EK számú keretirányelv lépett hatályba. Ennek megfelelően:

Környezetbarát tervezési követelményeket kell megállapítani azon energiafogyasztó termékekre, melyek

  1. magas értékesítési és kereskedelmi volumennel jellemezhetők,
  2. jelentős környezeti hatást fejtenek ki,
  3. mely hatás javítására anélkül van lehetőség, hogy az túlzott költségekkel járna.

Az egyes termékekre vonatkozó szabályokat külön EU rendeletek tárgyalják. A szabályozás párhuzamosan zajlik az energiacímke-szabályozással, hiszen ez utóbbi az ecodesign-szabályokat egészíti ki.

Vegyük például a televíziókat: egy uniós felmérés szerint 2007-ben a közösség tagállamaiban összesen 60 TWh energiát fogyasztottak a tévék. Ez 2020-ra 132 TWh-ra nőtt volna, az ecodesign és az energiacímke szabályozás nélkül, a szabályozásoknak köszönhetően azonban várhatóan 2020-ra éves szinten 43 terawattórás (TWh) energiamegtakarítás érhető majd el (és így maximum 89 TWh fogyasztást várhatunk).

Az ecodesign szabályok állapítják meg azt, hogy egy adott készülék mennyi energiát fogyaszthat maximálisan. Például televíziók esetében a kikapcsolt állapotban lévő készülékeknél mindössze 0,3 watt lehet a maximális fogyasztás, készenléti üzemmódban pedig 1 watt. A szabályozás előírja azt is, hogy ha a bekapcsolt televízión négy órán keresztül nem változtatnak semmit (például, ha este bekapcsolva felejtik), akkor annak képesnek kell lennie automatikusan készenléti vagy kikapcsolt funkcióra váltani.

Érdemes ugyanakkor elgondolkoznunk azon, hogy mi magunk hogyan üzemeltetjük otthonunkban az elektromos berendezéseket. Hiába képes egy televízió, hűtőgép vagy mosógép takarékosan üzemelni, ha nem használjuk őket környezetbarát módon. Ha a hűtőt a napos terasz mellé állítjuk vagy betesszük a gőzölgő, forró levest, ha a mosógépet pár ruhadarabbal is elindítjuk, vagy nem a ruhák szennyezettségének megfelelő programot választjuk, vagy ha a tévét, számítógépet, hifiberendezést standby üzemmódban hagyjuk, amikor nyaralni megyünk, akkor a megtakarítás az ecodesign szabályok ellenére sem lesz annyi, amennyi lehetne. Ezt pedig elsősorban a pénztárcánk fogja megérezni, érdemes tehát odafigyelni a helyes üzemeltetésre is.

Ecodesign a körforgásos gazdaság jegyében: a jövő

Az Európai Bizottság 2015. december 2-án publikálta a Körforgásos gazdaságról szóló cselekvési tervét. A körforgásos gazdaságnak pedig – a hatékonyabb hulladékgazdálkodás mellett – központi célkitűzése a jobb terméktervezés is.

A Bizottság szerint „A körforgásos gazdaság a termék életútjának legelején, a terméktervezésnél kezdődik – az okos terméktervezés segít takarékoskodni a nyersanyagokkal, továbbá elkerülni a nem hatékony hulladékgazdálkodást, valamint új üzleti lehetőségeket is kínál”.

Ennek megfelelően a körforgásos gazdaság égisze alatt módosításra kerül az energiával kapcsolatos termékek környezetbarát tervezési követelményeiről szóló ún. eco­design-szabályozás: az Ecodesign-irányelv és a kapcsolódó, egyes termékekről szóló ecodesign-rendeletek. Ez a szabályozás sem új, csak eddig a jogalkotó olyan szabá­lyokat írt elő benne a gyártók számára a terméktervezésre, melyek által csökken a termékek használata során az energiafelhasználás. Ez ugyanis a jogalkotó szerint 80%-ban a terméktervezésen múlik. Ma a legtöbb háztartási nagygépre (pl. hűtőkre, mosógépekre, mosogatógépekre, szárítókra, légkondikra), de még a televízióra is létezik ecodesign-sza­bályozás, melyben a jogalkotó előírta a gyártók számára, milyen funkciókkal, jellemzőkkel kell rendelkezniük a termékeiknek ahhoz, hogy a használatuk során kevesebb energiát fogyasszanak.

A körforgásos gazdaság keretében viszont a gyártók a terméktervezés során további szempontokra is figyelemmel kell, hogy legyenek: kiemelt hangsúlyt kap a jövőben, hogy a termékeket úgy kell megtervezni, hogy

  • tartósak legyenek;
  • javításuk megoldható legyen; valamint
  • életútjuk végén a könnyű (szét)szerelhetőség biztosítsa a hatékonyabb hulladék­feldolgozást vagy adott esetben a termék újrahasználatra történő előkészítését.

Az Ecodesign-keretirányelv és az egyes termékekre vonatkozó rendeletek felülvizsgálata a Bizottság Ecodesign Munkatervében (2016-19) kerül részletezésre.